Veronika (Jēkabpils): Valstī it kā esot ekonomiskā augšupeja, bet pensijas netiek palielinātas. Kā Jūs plānojat palīdzēt pensionāriem?

Valdība skaidro, ka ekonomisko augšupeju iezīmē pensiju indeksācija, bet es uzskatu, ka pensiju palielināšana par 3-5 eiro ir ņirgāšanās par mūsu sirmgalvjiem. Mūsu piedāvātais palīdzības veids – PVN samazinājums pārtikas precēm un siltumenerģijai. Ir veikts aprēķins, ka šāds samazinājums vidusmēra pensionāru ģimenei ļaus ietaupīt līdz pat 30 eiro mēnesī, kas, manuprāt, jau ir vērā ņemams ieguvums.

Aleksandra (Daugavpils): Studēju pēdējā kursā Rīgā ķīmiju, tomēr labi apmaksāta darba iespējas specialitātē pēc studiju pabeigšanas neredzu, kaut arī valstī jau daudzus gadus tiek aicināts mācīties dabas zinātnes. Ko darīsiet, lai nākamie studenti nenonāktu šādā situācijā?

Uzskatu, ka Izglītības un zinātnes ministrijas rīcībā ir jābūt konkrētai informācijai, cik speciālisti ir nepieciešami katrā konkrētā nozarē. Lai to noskaidrotu, jāveic nopietni pētījumi. Uzskatu, ka valstij, aicinot jauniešus studēt, jānosauc ne vien darba vietu skaits nozarē, bet arī jāizskaidro, ar kādiem ienākumiem viņi varēs rēķināties, strādājot attiecīgajā nozarē.

Tāpat jāveicina sadarbība ar uzņēmējiem, jo valsts sektorā dabas zinību speciālistu darba vietu skaits ir visai neliels. Liela problēma ir prakses vietu trūkums jaunajiem speciālistiem. Lai uzlabotu situāciju, valdībai jānāk klajā ar piedāvājumu uzņēmējiem, kas spētu ieinteresēt viņus radīt prakses vietas. Izglītots cilvēks rada daudz lielāku pievienoto vērtību kā neizglītots, tāpēc ir pēdējais laiks izbeigt situāciju, kad, piemēram, diplomētam ķīmiķim, jāpelna iztika kā darbiniekam, kurš amata prasmes var apgūt pāris nedēļu laikā, turklāt, iespējams, jāstrādā uzņēmumā, kurš nemaksā vai daļēji maksā nodokļus.

Andrejs (Kārsava): Latgales laukos ir arvien vairāk tukšu māju, simtiem darbaspējīgi cilvēki dodas peļņā uz ārzemēm. Ko Jūs un partija “Saskaņa” grasās darīt, lai cilvēki atgrieztos mājās?

Emigrējušo cilvēku atgriezšanās Latvijā ir saistāma ar sociāli ekonomiskās situācijas uzlabošanu. Viena no partijas “Saskaņa” pamatnostādnēm ir sociālo apstākļu uzlabošana mazturīgajiem iedzīvotājiem. Jāveido labi apmaksātas darba vietas un tas būs labākais arguments, lai cilvēki atgriezties. Šo darba vietu radīšana ir viens no galvenajiem uzdevumiem nākamajai Latvijas Republikas Saeimai. Lielāks finansējums jārod arī tam, lai jaunajām ģimenēm varētu piešķirtu valsts garantētu kredītu pirmā mājokļa iegādei. Jebkurā gadījumā cilvēku repatriācija ir viens no svarīgākajiem jautājumiem Latvijas nākotnes attīstībai.

Silvija (Balvi): Šodien uzzināju, ka Kupravā tiek slēgta pamatskola. Kāda ir Jūsu attieksme pret mazo skolu slēgšanu?

Mana attieksme viennozīmīgi ir negatīva. Ir saprotams ekonomiskais aspekts – valstij uzturēt skolu ar nelielu skolnieku skaitu, ir ekonomiski neizdevīgi. Tomēr nevar tikai rēķināt, kurā vietā būtu ekonomiski izdevīgāk mācīt bērnus un nodrošināt skolotājiem darba vietas, kur ne. Nelielās skolas mazos Latgales ciematos pilda ne tikai bērnu izglītošanas funkciju. Skola neliela pagastā bieži vien ir ciemata eksistences jautājums. Pašlaik mēs dzirdam par “izmirušiem” ciematiem Latgalē. Skola ir viens no galvenajiem faktoriem, lai Latgales ciemati nepazustu un cilvēki darbaspējīgie cilvēki nepamestu mūsu valsti. Skolotājs mazā ciematā ir ne vien bērnu izglītotājs, bet arī kultūras dzīve organizators, vietējas identitātes glabātājs, padomdevējs iedzīvotājiem un palīgs daudzos jautājumos. Nebūs skolas – nebūs skolotāju un galu galā arī ciemata.

Janīna (Rēzkne): Mūsu ģimenes lauku saimniecībā ir 8 cūkas. Ne jau naudas pelnīšanai tās turam, bet gan, lai paši būtu paēduši un bērniem Rīgā būtu, ko uz maizes likt. Nezinu, vai spēsim izpildīt biodrošības prasības, mani nepamierina 120 eiro kompensācija par nokautu cūku turklāt, kas man kompensēs ieguldījumus, kurus esmu veikusi lopbarības sagatavošanā un iegādē? Kur es likšu tos izaudzētos kartupeļus? Vai tiešam pēc 50 Latvijā nodzīvotiem gadiem jābrauc projām uz Īriju?

Es uzskatu, ka katrā konkrētā gadījumā jābūt individuālai pieejai. Ar pieņemtajiem Ministru kabineta noteikumiem par kompensācijām katru konkrēto gadījumu atrisināt nevar. Šajā situācijā liels darbs būtu jāveic pašvaldībai, apzinot situāciju katrā saimniecībā. Domāju, ka katrā konkrētā saimniecībā, gaļas ražošanas pašizmaksa ir atšķirīga, atšķirīgs ir arī gaļas ražošanas mērķis. Kā noprotu, Jūsu gadījumā gaļa tiek ražota pašpatēriņam.

Valdība kārtējo reizi ir pieņēmusi steidzīgu lēmumu, neiedziļinoties situācijā. Uzskatu, ka cīņā ar cūku mēri, valsts dienestiem vajadzētu ierasties katrā konkrētā saimniecība un par saviem līdzekļiem to aprīkot ar biodrošības sistēmām, kā arī sniegt sīkas konsultācijas par veicamajiem pasākumiem. Ļoti negribētos saskarties ar situāciju, ka Latgalē kāds censtos iedzīvoties, tirgojot biodrošības līdzekļus vai, sniedzot “palīdzību”, veiktu pretlikumīgas darbības. Manis pārstāvētās partijas programmas nostādnes ir vērstas uz sociāli neaizsargātāko cilvēku aizstāvību, neatkarīgi no tā, vai tas ir lauksaimnieks vai pilsētā strādājošais.

Jānis (Rēzekne): It kā ekonomiskā krīze pārvarēta, tomēr joprojām no Krievijas un Baltkrievijas nedrīkst ievest vairāk par divām paciņām cigarešu. Pirms dažiem gadiem trūcīgie latgalieši varēja kādu kapeiku nopelnīt vedot cigaretes uz Latviju. Tagad lielie kontrabandisti vagoniem ved cigaretes iekša, bet vienkāršajiem cilvēkiem nekā… Kāds ir jūsu uzskats, vai nevajadzētu atjaunot katram iedzīvotājam tiesības ievest vismaz bloku cigaretes no Krievijas vai Baltkrievijas?

Baltkrievijā un Krievijā cigaretes ir lētākas tāpēc, ka šajās valstīs tās ir apliktas ar salīdzinoši nelielu akcīzes nodokli. Mūsu valsts politika ir vērsta uz to, lai cigarešu cenas veicinātu cilvēkus atmest smēķēšanu, kā rezultātā, samazinātos smēķēšanas izraisīto slimību skaits. Tādējādi – samazinot veselības aprūpes izmaksas. Tāpat, kā jebkurš nodoklis, arī akcīzes nodoklis, kas iekasēts par cigaretēm, tiek novirzīts veselības aprūpei, izglītībai, kultūrai un citu valsts funkciju nodrošināšanai.

Nebūtuloģiski, ja lētas Baltkrievijas un Krievijas cigaretes bendētu līdzcilvēku veselību un traucētu valstij iekasēt nepieciešamo nodokļu apjomu. Jūsu pieminētā liela apjoma cigarešu kontrabanda ir izskaužama parādību, un šajā sakarā būtu pilnveidojama muitas uzraudzība uz mūsu valsts robežas.

Mans aicinājums būtu, lai latgalieši aktīvāk veidotu kaut vai pavisam nelielus legālus uzņēmumus un sadarbotos ar Krievijas un Baltkrievijas pierobežas rajoniem. Šajā ziņā ir daudz labu piemēru, un ir ļoti plašs iespēju loks. Domāju, ka arī valsts šajā ziņā varētu nākt talkā cilvēkiem, veidojot pierobežā biznesa atbalsta – izglītības centrus, tādējādi kādreizējos cigarešu vedējus, kas neapšaubāmi ir uzņēmīgi cilvēki, padarot par legāliem mazajiem uzņēmējiem, kuri varētu uzsākt pavisam nelielu, legālu uzņēmējdarbību ar Baltkrieviju un Krieviju. Mans uzskats, ka mazs uzņēmējs, kurš nepelna miljonus, bet ar savu darbu nodrošina ģimeni, varētu būt viens no vērtīgākajiem ieguvumiem Latgales pierobežas iedzīvotājiem.

Vladislavs (Daugavpils) Rīgā daudzviet ir uzsākti iekšpagalmu ceļu remonti, savukārt Daugavpilī ar vieglo automašīnu atsevišķos pagalmos iebraukt nav iespējams nesabojājot automašīnu. Vai šī problēma tiks risināta?

Iekšpagalmu remonts ir attiecināms uz pašvaldības vai konkrēta pagalma īpašnieka vai apsaimniekotāja atbildību. Šādu darbu izmaksas ir ievērojamas un daļēji tas neapšaubāmi gulsies uz daugavpiliešu pleciem, veicot nodokļu vai apsaimniekošanas maksājumus. Noteikti visos iekšpagalmos nevarēs atjaunot asfalta segumu viena vai divu gadu laikā, taču soli pa solim šī problēma noteikti jārisina. Pašvaldībai vajadzētu uzsākt nopietnu problemātiskāko vietu apzināšanu un izstrādāt ilgtermiņa programmu šīs problēmas risināšanai. Arī pašvaldības policijai būtu jāapzina kritiskās vietas un jāziņo par tām. Uzskatu, ka vismaz bedru lāpīšanai pašvaldībai līdzekļus vajadzētu atrast. Priecē apstāklis, ka šovasar atjaunots asfalta segums pilsētas centrālajām ielām.

Евгений (Даугавпилс) Две недели назад в Даугавпилс был очень сильный ливень в результате чего несколько улиц в городе превратились в реки, как решить эту проблему?

Мы находимся в такой климатической зоне, где внезапный снег или сильный ливень после большой жары не относятся к форс-мажорным обстоятельствам и каждая самоуправление должна быть готова к любым обстоятельствам. Приближалась осень и это означает, что похожий ливень повторится еще не раз. Недавняя ситуация, когда улицы и дороги Даугавпилса превратились в реки ясно показала – городская канализация не готова к осенью, и такая ситуация наблюдается во многих городах Латвии. Дождевая канализационная сеть в большинстве городов очевидно устарела и не соответствует современными требованиями, поэтому необходимо разрабатывать план постепенной модернизации. И еще следовала бы запомнить, что чистку коллекторов надо планировать регулярно, особенно перед сезоном дождя, а не тогда, когда половина жителей города уже приобрела резиновые сапоги и гуляют по колено в воде.

Silvija (Daugavpils) Apkures rēķini pensionāriem ir kļuvuši nepanesami, kādas iespējas Jūs redzat atvieglot šos milzīgos maksājumus pensionāriem?

Mūsu programmā ir skaidri norādīts, ka mūsu mērķis ir panākt pievienotās vērtības nodokļa atcelšanu apkurei, kas reāli samazinātu apkures rēķinus par piekto daļu. Tāpat pievienojos manis pārstāvētā politiskā spēka nostādnei, ka pārtikai pievienotās vērtības nodoklis ir jāsamazina no 21% līdz 5%. Ļoti grūti iekļaut likumā katru konkrēto gadījumu. Uzskatu, ka pašvaldību sociālajiem dienestiem jāstrādā aktīvāk, lai tie paši interesētos par cilvēkiem, kuri nonākuši grūtībās, nevis palīdzētu vien galējā izmisumā nonākušiem lūdzējiem. Ir jāmazina plaisa starp nabadzīgajiem Latvijas iedzīvotājiem un bagātajiem. Nevienlīdzības mazināšanu visefektīvāk var panākt ar pārdomātu nodokļu politiku.

Vladislavs (Preiļu nov.) Kādi ir Aizbalta kunga plāni lai ierobežotu malu zvejniecību Latgales ezeros? Esmu makšķernieks ar 30 gadu stāžu un nākas konstatēt, ka zivju daudzums daudzos Latgales ezeros samazinās. Zivju inspektori atsevišķos ezeros pat gadiem nav redzēti.

Ir skaidrs, ka katram Latgales ezeram diennakts inspektoru noalgot nebūs iespējams. Taču būtiski ir pilnveidot zivju inspektoru materiāli tehnisko bāzi – aprīkot zivju uzraugus ar modernām novērošanas iekārtām. Tāpat būtiski nodrošināt, lai inspektoram pietiktu līdzekļu, un viņš jebkurā laikā varētu ierasties noteikumu pārkāpuma vietā. Latgales ezeros būtu jāveic pastiprināta zinātniskā izpēte, lai varētu izvērtēt licencētas tīklu zvejas atļauju apjomu.
Labs risinājums ir mudināt iedzīvotājus veidot sabiedriskās organizācijas, kuras būtu gatavas uzsākt ezeru apsaimniekošanu un licencētas makšķerēšanas organizēšanu Latgales ezeros. Vispārzināms fakts ir, ka lielākais bieds malu zvejniekam ir godprātīgs makšķernieks. Tāpat šis organizācijas varētu piesaistīt līdzekļus zivju mazuļu ielaišanai ezeros. Šai ziņā Latgalē ir daudz pozitīvu piemēru. Es pats līdzdarbojos biedrībā „Medumu ezers”, biedrības mērķi ir attīstīt zivsaimniecību, papildināt zivju krājumus, daudzveidojot zivju sugas, iesaistīt savus biedrus zivju krājumu aizsardzībā, organizēt likumīgu un noteikumiem atbilstošu makšķerēšanu ar pieļaujamajiem zvejas rīkiem; izkopt un pilnveidot makšķerēšanas tradīcijas un ētiku un realizēt zivsaimniecības noteikumu ievērošanu Medumu ezerā. Kopīgiem spēkiem esam panākuši, ka Medumu ezerā ieviesta licencēta makšķerēšana, motorizētie peldlīdzekļi drīkst pārvietoties tikai ar biedrības izsniegtām atļaujām un zveja ar tīkliem ir aizliegta. Saprotams, ka organizējot licencēto makšķerēšanu, jābūt elastīgai atlaižu sistēmai, lai neizveidotos situācija, ka ezera krastā dzīvojošais nevar atļauties ezerā makšķerēt.

Egita (Naujenes pagasts) – Sveiki! Visiem novadiem aktuāls jautājums. Kā pašvaldības var atbalstīt uzņēmējus?

Paldies par jautājumu! Uzņēmējdarbības atbalstam nepieciešama administratīvā sloga samazināšana uzņēmējiem, vienkāršojot administratīvās prasības, novēršot dublēšanos u.tml. Pašvaldības var atbalstīt uzņēmējus, sakārtojot industriālās teritorijas un uzlabojot infrastruktūru, īpaši ceļus, kā arī nodrošinot nepieciešamo pakalpojumu pieejamību. Jāveido atbalsta programmas arī tiem uzņēmējiem, kuri sper pirmos soļus biznesa vidē. Lai motivētu jauniešus realizēt savas idejas un palīdzētu darba gaitu uzsākšanā, kas īpaši būtiski ir tieši reģionos, jau vidusskolā ir nepieciešami izglītojoši semināri un nodarbības uzņēmējdarbības jomā, kurās jauniešiem būtu iespēja uzklausīt pieredzējušu vietējo uzņēmēju viedokli.

Александр (Салиена) Как вы считаете, насколько сегодня актуальна тема создания сельскохозяйственных кооперативов?

Я считаю, что залог успеха – сотрудничество! Эффективность работы кооператива во многом зависит от опыта и знаний его членов, а также от их взаимодействия. Именно поэтому, успешный кооператив подразумевает непрерывный обмен опытом и проведением различных обучающих мероприятий. Помимо этого, кооперативы часто сотрудничают с другими кооперативами или объединяются в ассоциации, для достижения главной цели – повышения эффективности деятельности членов кооператива. В отличии от ООО или АО, на рынке кооперативы между собой скорее являются потенциальными партнёрами для сотрудничества, чем конкурентами.

Iveta (Daugavpils) Kā uzlabot ceļu stāvokli Latgalē?

Esmu izveidojis vienu no pirmajiem reģionālajiem autoceļu fondiem Latvijā – Daugavpils rajonā. Uzskatu, ka ir nepieciešams atjaunot Autoceļu fondu valsts mērogā, jo tas ļautu iegūt garantētu finansējumu ceļu problēmu risināšanai. Papildus tam, finansējumu ceļu stāvokļa uzlabošanai iespējams piesaistīt, izmantojot Lauku atbalsta programmu.

Andrejs (Pilskalne, Ilūkstes novads) No kāda saraksta un ar kādu numuru Jūs startēsiet vēlēšanās?

12.Saeimas vēlēšanās piedalos no sociāldemokrātiskās partijas „Saskaņa” saraksta (saraksts Nr.11). Plānojot atsākt aktīvu politisko darbību, man bija vairākas izvēles un bija rūpīgi jāizvērtē visi plusi un mīnusi, lai izlemtu, kuri ir tie īstie ceļabiedri, ar kuriem kopā iespējams nonākt līdz plaukstošai un pārtikušai Latgalei. Es un mani kolēģi esam izvēlējušies strādāt kopā ar sociāldemokrātiskās partijas „Saskaņa” pārstāvjiem, jo šis spēks ir pierādījis, ka izprot nepieciešamību atbalstīt uzņēmējdarbību, nodrošināt pensijas, veselības un ilgtermiņa aprūpi, kā arī izveidot taisnīgu nodokļu sistēmu, un ir gatavi rīkoties. Startēju no Latgales vēlēšanu apgabala ar 4.kārtas numuru.

Jānis (Dubna) Kāpēc izlēmāt piedalīties vēlēšanās?

Izlēmu piedalīties vēlēšanās, jo vairs nespēju noraudzīties uz valstī notiekošajām netaisnībām, uz pārestībām, kas tiek nodarītas sociāli ievainojamākajiem – pensionāriem, daudzbērnu ģimenēm un maznodrošinātajiem iedzīvotājiem. Šobrīd valstī īstenotā politika burtiski spiež mūsu iedzīvotājus pamest Latviju. Gada laikā zaudējam tādu iedzīvotāju skaitu, kas pielīdzinās trīs Preiļu pilsētām. Sabiedrība tiek šķelta un maldināta, uzskatu, ka ir pēdējais laiks darīt tam galu. Vēlos, lai Latgalē un visā Latvijā dzīves līmenis būtu līdzvērtīgs dzīves līmenim Skandināvijas valstīs, tāpēc esmu gatavs strādāt un ieguldīt savu pieredzi, lai valstī tiktu īstenota sociāli atbildīga politika.

Anna (Naujenes pagasts) Pēdējos gadus esat strādājis un dzīvojis Rīgā, kāpēc vēlēšanās startējat no Latgales? Vai esat sekojis līdzi tam, kas notiek Latgalē?

Lai gan darbs mani ir aiznesis uz Rīgu, sirdī vienmēr esmu bijis savā dzimtajā Latgalē. Esmu aktīvi sekojis līdzi visām problēmām, nebūšanām un citām aktualitātēm, kas skar manu dzimto novadu. Strādājot Rīgā un ieņemot SIA „Rīgas ūdens” valdes locekļa amatu, esmu ieguvis zināšanas un plašu pieredzi, ne tikai par privātās uzņēmējdarbības jomu, bet arī par pašvaldības kapitālsabiedrību darbu. Šo pieredzi vēlos izmantot, lai sekmētu Latgales attīstību. Vienmēr esmu bijis un būšu Latgales patriots, un centīšos palīdzēt savam novadam, kā vien spēšu!

Jevgēņijs (Kalkūnes pagasts) Kāpēc startējat no partijas Saskaņa saraksta?

Savas politiskās darbības laikā esmu uzkrājis dažādu pieredzi – laika gaitā esmu vīlies labējo spēku politikā. Manuprāt, ir absolūti nepieņemami, ka pirms vēlēšanām tiek solīts nemazināt pensijas, taču tas tiek izdarīts jau nākamajā dienā pēc vēlēšanām. Plānojot atsākt aktīvu politisko darbību, man bija vairākas izvēles un bija rūpīgi jāizvērtē visi plusi un mīnusi, lai izlemtu, kuri ir tie īstie ceļabiedri, ar kuriem kopā iespējams nonākt līdz plaukstošai un pārtikušai Latgalei. Es un mani kolēģi esam izvēlējušies strādāt kopā ar sociāldemokrātiskās partijas „Saskaņa” pārstāvjiem, jo šis spēks ir pierādījis, ka izprot nepieciešamību atbalstīt uzņēmējdarbību, nodrošināt pensijas, veselības un ilgtermiņa aprūpi, kā arī izveidot taisnīgu nodokļu sistēmu, un ir gatavi rīkoties. To pierāda arī līdz šim paveiktais – partijas „Saskaņa” komandas darbi Rēzeknē – samazināts ierēdņu skaits, atjaunoti māmiņu pabalsti, sakārtoti ceļi, labiekārtota pilsētvide, atbalstīta koncertzāles „Gors” un Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centra „Zeimuļs” izveide u.tml. Tas, protams, ir tikai viens no piemēriem. Uzskatu, ka šķeļot sabiedrību, nav iespējams panākt valsts uzplaukumu. Man ir svētas Latvijas valsts pamatvērtības. Vienmēr iestāšos par vienu valsts valodu un sarkanbaltsarkano karogu! Un nekas mani nepiespiedīs mainīt savas domas!

Jūsu vārds (obligāts)

Jūsu e-pasts (obligāts)

Jūsu jautājums