Sveicieni Latvijas valsts 99. gadadienā!

Latvijas valstij šodien ir deviņdesmit devītā dzimšanas diena – vēl tikai viens gads, viens liels un nozīmīgs solis līdz simtgadei. Viens gads – tik daudz var notikt gada laikā: dzims bērni, jaunie Latvijas pilsoņi, augs simtgadei par godu stādītie ozoliņi visapkārt Latvijai, zaļos druvas un šalks meži. Viens vesels gads – un tik daudz varam paspēt paveikt šī gada laikā: padarīt lielus darbus, sakopt un izdaiļot ne tikai savu pagalmu, bet arī ceļmalas, ielas, ciemus un pilsētas. Paraudzīties atpakaļ – uz aizgājušajiem gadiem, lepoties ar sasniegumiem, apzināties kļūdas. Paspēt arī paskatīties viens otram acīs un atlicināt laiku sirsnīgai sarunai ar saviem mīļajiem un tuvajiem, nogludināt senas nesaskaņas ar kaimiņiem, un kopā, kā vienota Latvijas tauta, droši lūkoties nākotnē, pāri nākamajiem simts gadiem – mūsu valstij, mūsu neatkarībai, mūsu Latvijai.
No sirds novēlu, lai mums visiem šie svētki – Latvijas dzimšanas diena – nes gaišas domas, siltumu sirdī, apņēmību un varēšanu, mīlestību pret savu novadu, savu zemi un savu valsti. Lai pieminam Latviju ne tikai svētkos, jo tā ir katrā mūsu solī, maizes riecienā un zemes pikā, katrā saules lēktā un rietā, katrā dienā.
Daudz laimes, Latvija!

18.novembris-2017