PIEREDZE LATGALES NĀKOTNEI

Esmu dzimis 1959.gada 1.februārī, Daugavpils novadā (tolaik Daugavpils rajonā), absolvējis Vaboles vidusskolu un Rīgas Politehnisko institūtu.


Darba gaitas ir ļāvušas uzkrāt bagātu pieredzi — 14 gadi ir pavadīti Daugavpils rajona padomes izpilddirektora amatā, esmu bijis Latvijas Pašvaldību savienības izpilddirektoru asociācijas priekšsēdētājs, Daugavpils rajona partnerības padomes priekšsēdētājs, Latgales reģiona attīstības aģentūras valdes priekšsēdētājs, Latvijas Sarkanā krusta padomes loceklis, Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs un Latvijas Republikas 9.Saeimas deputāts.


Esmu izveidojis vienu no pirmajiem reģionālajiem autoceļu fondiem Latvijā — Daugavpils rajonā. Uzskatu, ka ir nepieciešams atjaunot Autoceļu fondu valsts mērogā, jo tas ļautu iegūt garantētu finansējumu ceļu problēmu risināšanai. Sakārtota infrastruktūra ir arī uzņēmējdarbības un tūrisma nozaru attīstības pamats.


Kopš 2011.gada esmu SIA «Rīgas ūdens» valdes loceklis. Šajā amatā gūto pieredzi uzskatu par vērtīgu un lietderīgu — izpratni par uzņēmējdarbību un pašvaldības kapitālsabiedrībā realizētos labās prakses piemērus vēlos īstenot arī Latgalē, veicinot sekmīgu pašvaldības iestāžu un kapitālsabiedrību darbību.


Atbalstu tradicionālās vērtības, esmu Latgales un Daugavpils novada patriots. Lepnumu par savu dzimto novadu esmu mantojis no saviem senčiem — vieniem no izcilākajiem Latgales kultūras darbiniekiem — brāļiem Skrindām, kuri veidojuši pirmo izdevumu latgaliešu valodā — «Drywa». Lepojos ar diviem dēliem un trīs mazbērniem. Vairākus gadus esmu bijis Daugavpils hokeja kluba «Latgale» prezidents, kopā gūstot vērienīgu panākumu — Latvijas čempionāta bronzas godalgu. Cenšos atlicināt laiku arī saviem vaļaspriekiem – makšķerēju, nodarbojos ar sportu un aktīvi jūtu līdzi Latgales sportistiem dažādās sacensībās.


Uzskatu, ka sakārtojot infrastruktūru, veicinot uzņēmējdarbību, mazinot sašķeltību, kā arī veidojot uz solidaritātes un taisnīguma vērtībām balstītu nodokļu sistēmu, nākotnē redzēsim pārtikušu un plaukstošu Latgali.


Vēlos sniegt savas zināšanas un pieredzi Latgales nākotnei!

 

Patiesā cieņā,

Jūsu novadnieks

Vitālijs Aizbalts