No laikraksta “Dinaburga” – “Pieredze un reāli darbi – tāds ir Vitālijs Aizbalts”

IMG_5784

Lai Latgales iedzīvotāju intereses beidzot tiktu sadzirdētas un godprātīgi pārstāvētas, vajadzīgs pieredzējis politiķis, mūsu novada patriots, kurš radis strādāt, nevis bārstīt tukšus solījumus! Vajadzīgs cilvēks, kurš ir gatavs ieguldīt savu pieredzi un strādāt Latgales nākotnei! Vitālijs Aizbalts ir tieši tāds cilvēks!

Pirms katrām vēlēšanām redzam, kā Latgales intereses „aizstāvēt” raujas tādi Latgales patrioti, kuri gadu desmitiem nav bijuši šajā pusē, kuri neizprot Latgales savdabību, problēmas un īpatnības. Nebūsim naivi un neļausimies šādai muļķošanai! Rūpīgi izvēlēsimies, kam uzticēt savu interešu pārstāvniecību!

Latgali skar virkne sociālu, ekonomisku, un saimniecisku problēmu, lai tās risinātu, nepieciešams atbalstīt cilvēku, kam ir pieredze reģionālajos jautājumos, uzņēmējdarbībā, tautsaimniecībā, kā arī izpratne par infrastruktūras un izglītības nozīmi kopējā attīstībā! Ar darbiem, kas paveikti daudzu gadu garumā, Vitālijs Aizbalts skaidri parāda – viņam ir šāda pieredze un zināšanas!

Atbalsts skolām un sociālajām iestādēm, ceļu stāvokļa uzlabošana, palīdzība mazturīgajiem iedzīvotājiem, kultūras un sporta nozaru atbalstīšana – tās ir jomas, kurās savulaik paveiktais, uzlabo iedzīvotāju ikdienu joprojām. Un kāpēc, lai nedotu iespēju paveikt vēl vairāk?

Laikā, kad politiķi nāk klajā ar abstraktiem un populistiskiem solījumiem, V.Aizbalts piedāvā skaidras idejas un konkrētus instrumentus, kā šīs idejas īstenot. Nemainīgi būtisks jautājums ir pensiju apmērs, kas satrauc sirmgalvjus visā Latvijā. Šobrīd valdības piedāvātā pensiju indeksācija, kuras rezultātā pensija pieaugs par dažiem eiro, vairāk uzskatāma par ņirgāšanos, nevis reālu palīdzību. Šīs indeksācijas vietā V.Aizbalts un viņa pārstāvētā partija piedāvā PVN samazinājumu pārtikai un siltumenerģijai līdz 5%. Pēc veiktajiem aprēķiniem, šāds samazinājums vidusmēra pensionāru ģimenei mēneša laikā ļaus ietaupīt sākot no aptuveni 30 eiro. Tas ir vērā ņemams ieguvums!

Viena no lielākajām Latgales problēmām ir arī darbavietu trūkums un gausā uzņēmējdarbības attīstība. Arī šajā jautājumā tiek piedāvāts konkrēts risinājums – nodokļu atlaides tiem uzņēmējiem, kuri ir gatavi darboties Latgalē. Tas veicinās uzņēmējdarbības attīstību un radīs jaunas darbavietas.

Latgale nav Latvijas gals, Latgale ir Latvijas sākums un arī turpinājums! Mēs atrodamies ģeogrāfiski ļoti izdevīgā vietā, tikai jāprot to izmantot. Valdošie politiķi ar nepārdomātu rīcību ir panākuši, ka tieši mūsu lauksaimnieki un pārtikas preču ražotāji vissāpīgāk izjūt sarežģījumus Latvijas un Krievijas attiecībās. V.Aizbalts ir viens no tiem politiķiem, kurš izprot, cik būtiskas Latvijai ir ekonomiski izdevīgas attiecības ar kaimiņiem. Orientējoties uz ekonomiski izdevīgu sadarbību ar kaimiņvalstīm, mēs atjaunosim noieta tirgu lauksaimniecības produktiem un pārtikas precēm, saglabāsim esošās darbavietas un radīsim jaunas.

Mūsu sabiedrība tiek aicināta palielināt finansējumu aizsardzībai, iedzīvotāji tiek piedēti ar iespējamo Krievijas agresiju, lai novērstu uzmanību no patiesajām problēmām, kurām valdība nespēj rast risinājumus. Patiesie draudi Latgalei ir nabadzība un sociālā netaisnība! Vitālijs Aizbalts ir politiķis, kurš apzinās reālās problēmas un ir gatavs uzņemties atbildību, un risināt tās!

Viņš ir Latgales patriots, kurš gatavs ieguldīt savu enerģiju un pieredzi, lai ar neatlaidīgu darbu panāktu reģiona uzplaukumu. Bagātā pieredze, kas iegūta strādājot pašvaldībā, uzņēmējdarbības sfērā, kā arī Saeimā un Satiksmes ministrijā, ir vērā ņemams arguments. Reti gadās sastapt politiķus, kuros apvienojas pieredze un zināšanas ar enerģiju un vēlmi strādāt – Vitālijs Aizbalts ir tieši šāds politiķis!

Negaidīsim, kad mūsu problēmas atrisināsies pašas no sevis! Tas nenotiks! Nebūs arī burvju nūjiņas no Briseles! Tikai mēs paši, kopīgiem spēkiem, varam veicināt Latgales attīstību! Tikai cilvēks, kurš ir caurcaurēm sava novada patriots, spēs ar pilnu atdevi strādā Latgales un tās iedzīvotāju labā! Atbalstīsim savu cilvēku, atbalstīsim pieredzi un zināšanas, reālus darbus, nevis tukšus solījumus – atbalstīsim Vitāliju Aizbaltu!

Skaistie, bet tukšie solījumi, politiķu tuvredzība un pieredzes trūkums ir novedis pie samilzušajām Latgales problēmām. Ir pēdējais laiks to izbeigt! Ir laiks pieredzei, zināšanām un reāliem darbiem!