Mierpilnu un svētīgu 1. Adventi!

Iededzot pirmo Adventes sveci, ļausim sev aizmirst ikdienas raizes un sīkās nebūšanas. Lai svētku gaidīšanas laikā katram sirdī ienāk miers un svētku sajūta!