Atcerēsimies vecos ļaudis ne tikai svētkos

vecmamina

Rīt būs 1.oktobris, un visā pasaulē tiks atzīmēta Starptautiskā senioru diena. Svētku moto vēsta, ka aktīvi novecot nozīmē dzīvot ar piederības, līdzdalības un noderīguma sajūtu, ar prieku par dzīvi un sevi, bet Latvijas gadījumā gribas vērst uzmanību uz ko citu.

Latgales un visas Latvijas sirmgalvju dzīves apstākļi ir ļoti grūti – ar niecīgajām pensijām lielākā daļa izdzīvo, nevis dzīvo, un nevar atļauties pat ikdienā visnepieciešamākās lietas. Pilnvērtīgas ēdienreizes, nepieciešamo medikamentu iegāde, ekskursijas, kultūras pasākumi u.tml. lietas mums šķiet pašsaprotamas, bet liela daļa Latvijas sirmgalvju to nevar atļauties.

Mūsu spēkos ir palīdzēt! Mēs varam iepriecināt savus vecākus, vecvecākus, vecāka gadu gājuma radiniekus vai vienkārši kaimiņos dzīvojošus seniorus ar kādu nelielu sveicienu, laipnu vārdu, palīdzot viņiem ikdienas darbus, reizēm vienkārši ar sirsnīgu sarunu! Atcerēsimies par viņiem ne tikai svētkos, bet arī ikdienā! Tas neprasa daudz laika, turklāt, pat neliels sīkums kādam var sagādāt daudz prieka!

Aicinu katru padomāt, kad pēdējo reizi esi zvanījis savai tantei un parunājies no sirds, vairāk par formālo “Kā iet?”? Kad kaimiņos dzīvojošajai kundzītei esi pajautājis, vai vari viņai atvest kaut ko no veikala? Kad esi palīdzējis kādam senioram iekāpt transportā vai panest smagu somu?

Mūsu seniori garus gadus ir strādājuši, nesaudzējot sevi, lai mēs dzīvotu labāk! Viņi ir dāvājuši savas rūpes un sirds siltumu! Tagad ir mūsu laiks atdarīt ar labiem darbiem!

No sirds pateicos ikvienam Latgales un visas Latvijas senioram par Jūsu paveikto! Bez Jums un Jūsu gādības nebūtu arī mūsu! Lai veselība, dzīves spars, tuvinieku gādība un nelielie prieki pavada Jūs ik dienas!